top of page

ניהול סיכונים

בוקי ברגמן, ליווי עסקי, עד להצלחה

ביקורת פנים לעמותות ולחברות

 

המשרד מעניק שירותי ביקורת פנים לעמותות. בין לקוחות המשרד ניתן למצוא את ארגון המגשרים בישראל (ע'ר),  עמותות עירוניות העוסקות בחינוך ותרבות ובתחומים אחרים.

מתן חוות דעת
 

 

רואה-חשבון ברגמן, נמנה על רשימת העדים המומחים בבית המשפט. המשרד כותב חוות דעת מומחה בכל הנוגע לפוליסות ביטוח אשראי במקרים של חילוקי דעות בין מבוטח לבין חברת ביטוח אשראי במקרים של חילוקי דעת ותביעות.

ניהול סיכוני אשראי וביטוח אשראי לקוחות

 

ניהול סיכוני אשראי, ניהול פוליסות ביטוח אשראי, ניהול הסכמי פקטורינג. המשרד מלווה חברות קטנות, בינוניות וגדולות מענפים שונים כגון ענף הדלק, הקמעונאות, החקלאות הנייר והקרטון, אלקטרוניקה ועוד. המשרד מעניק שירותים פנים ארגוניים כמנהל סיכוני אשראי של חברות ושירותים חוץ ארגוניים כדוגמת ליווי ויעוץ שוטפים לחברות הנמצאות במהלך מו'מ עם חברות ביטוח האשראי ו/או כבר מבוטחות בחברות כאלה. המשרד מאפיין מחדש את הצרכים המשתנים של חברות מבוטחות לשם בחינת ההתאמה של מבנה פוליסת ביטוח האשראי הקיימת לצרכיה הנוכחים של החברה ובוחן את נקודות התורפה בהתאמת הפוליסה הקיימת לצרכים.

המשרד יועץ ומלווה עסקאות פקטורינג עם החברות השונות בתחום.

המשרד מוכר על ידי חברות ביטוח האשראי והפקטורינג ונמצא איתן בקשר שוטף במהלך ליווי הלקוחות והתפעול השוטף.

"אני מאמין במתן שירות אישי ומקצועי לכל לקוח בחברה. אני אאפיין את הפעילות ואנתח את ההתנהלות העסקית שלך על כל רבדיה, אבחן את צרכי העסק שלך באופן שוטף. נקבע ביחד מטרות ונכין מתווה פעילות אופטימאלי, לצורך ייעול פעילותך העסקית ושיפור רווחיותך."  

בוקי ברגמן, רו"ח, יועץ ומלווה גופים עסקיים

bottom of page