top of page

גישור עסקי

בוקי ברגמן, ליווי עסקי, עד להצלחה

שירותי גישור עסקי

 

גישור הינו הליך אלטרנטיבי לבית המשפט לשם ניהול חילוקי דעות. ההתנהלות בבית משפט הינה מתן הכח לפתור את חילקי הדעות בנושא מסוים לגורם שלישי, שבמרבית המקרים אינו מכיר את הצדדים , אלא מתוך המסמכים המונחים לפניו.  הגורם הזה, קרי השופט, יכריע בנושא המחלוקת , מבלי לראות את התמונה הרחבה , את האינטרסים של הצדדים, שלרוב, אינם באים לידי ביטוי בין כתלי בית המשפט. בהליך הגישור יבואו לידי ביטוי הצרכים והאינטרסים של הצדדים שלרוב לא מתגלים בהליך משפטי. אחד אינטרסים של עשוי להיות המשך שיתוף פעולה לאחת סיום המחלוקת. כך במצב שהצדדים הינם ספק ולקוח והמשך שיתוף הפעולה העסקי הינו חשוב לאחד הצדדים ולעיתים אף לשניהם.

להליך הגיור מספר יתרונות על פני ההליך המשפטי:

 1. חסכון בזמן. ההליך המשפטי יכול להימשך במשך חודשים ולעיתים אף למעלה משנה. הליך הגישור יסתיים תוך מספר ישיבות וניתן יהיה להניח את חילוקי הדעות מאחור.

 2. הליך הגישור זול יותר. הוא נמשך זמן קצר יותר, שכר הטרחה ליועצים המשפטיים יהיה נמוך יותר, אין אגרות. העלות היחידה הינה שכר טרחת המגשר.

 3. הפתרון לחילוקי הדעות מגיע מהצדדים לגישור שמכירים את הפרטים והתמונה הרחבה ולא מגורם שלישי.

 4. ההתנהלות במהלך הגישור אינה פורמאלית, היא אינה נוקשה (אם כי חובה לשמור על כללים בסיסיי מסוימים) והיא מהווה פתח לדיאלוג מחודש בין הצדדים.

 5. ההליך הינו וולנטארי. ההסדר מותנה בהסכמת הצדדים לסכסוך.

 6. באין הסכמה בין הצדדים, בכל שלב ניתן להפסיקו ולחזור לבית המשפט.

 

מהם תפקידי המגשר ?

 1. המגשר אינו שופט או בורר ואין זה מתפקידו להכריע בחילוקי הדעות ו/או לקבל החלטות בדבר האופן בו יסתיים הסכסוך. תפקידו של המגשר הינו לעזור בקיומו של מו'מ בין הצדדים לסכסוך , להנחותו ולהוות כמין מצע להגעה להסדר.

 2. תפקיד המגשר הינו להפחית את מידת אי האמון, החשדנות והכעס בין הצדדים.

 3. תפקיד נוסף הינו חשיפת האינטרסים של הצדדים על ידי עידוד הצדדים בפגיות הפרדות, להעלות את האינטרסים המעורבים. על המגשר להיות קשטב למה שנאמר באופן מפורש ולא פחות מכך למה שנאמר באופן לא מפורש (שפת גוף, רמזים וכו').

 4. המגשר יבחן יחד עם כל אחד מהצדדים באופן נפרד, האם הדרישות אינן מוגזמות. המגשר יערוך בוחן מציאות , בכד להציב מראה בפני כל אחת מהצדדים.

 5. יצירת ערוץ תקשורת בין הצדדים. בחלק ניכר מהמקרים, הצדדים לא שחחו ממועד קרות הארוע שבגינו נוצר הסכסוך. זה המקום בו כל צד ישמיע את האמת שלו. את המקרה כפי שהוא חווה אותו.

 6. הצגה לכל אחד מהצדדים שיש לו מה להרוויח מהסדר גישור.

 

במסגרת המשרד, מבוצעים גישורים עסקיים וקהילתיים. הגישור נסמך על ניסיון שנים ארוך. רו'ח בוקי ברגמן ניהל במשך 10 שנים את מחלקת התביעות של חברת 'כלל ביטוח אשראי' ובמסגרת זו יצג את החברה בהליכים משפטיים, בוררויות וגישור. הנסיון רב השנים בתחומים הבנקאי, הביטוחי והעסקי מוים שניתן להגיע לפתרון חילוקי דעות בדרך מוסכמת על ידי הצדדים. המדדים יודעים טוב יותר מכל גורם אחר מהם האינטרסים שלהם ומה הצרכים שלהם וניתן לפתור את המחלוקות ללא מלחמה, תוך אפשרות להמשך שיתוף פעולה עתידי.

 

Testimonial

ה"אני מאמין" שלי הינו שניתן וכדאי לפתור את חילוקי הדעות ללא מלחמה. אני כאן בכדי לסייע לצדדים לחצות את הגשר באופן מוצלח.

בוקי ברגמן, רו"ח, יועץ ומלווה גופים עסקיים

bottom of page