top of page

הנהלת חשבונות וייעוץ

בוקי ברגמן, ליווי עסקי, עד להצלחה

שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ לעסקים

 

המשרד מעניק שרותי הנהלת חשבונות לעצמאים קטנים, עוסקים מורשים ועוסקים פטורים. השירות הינו בלעדי וכולל תמיכה ויעוץ מקצועי בנושאים המעסיקים את העסק הקטן כדוגמת מימון, אשראי בנקאי, ניהול תזרים מזומנים ועוד. כמו כן מטל המשרד בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, הגשת הצהרות הון, ועוד.

כמי שעוקב ומלווה עסקים במשך שנים רבות, יועץ ומלווה גופים עסקיים, בין היתר ריכזתי את הפרויקט של בנק הפועלים וחברת דן אנד ברדסטריט לעסקים קטנים, והייתי חבר הנהלת חברה לביטוח אשראי, אני מעמיד את נסיוני לשירותך.

בוקי ברגמן, רו"ח, יועץ ומלווה גופים עסקיים

bottom of page