top of page

ספרות מקצועית

ניהול סיכוני אשראי

בוקי ברגמן, מאי 2015

 

 

בשיחה שערכתי לאחרונה עם מנכ"ל חברה גדולה בתחום הדלק, נדון נושא סיכוני אשראי הלקוחות בתנאי השוק הקיימים. אחד הרעיונות שנזרקו מפיו של אותו מנכ"ל לחלל החדר היה: "אנחנו בתהליך של לקרוא חזרה לכסף..."

bottom of page